شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ مرد به سرعت به خانه امد و فرياد زدعزيزم ساکتو ببند ..من همين الان 10 ميليون دلار برنده شدم . زن : ساکها رو براي ساحل ببندم يا کوه . مرد : مهم نيست فقط ساکتو ببندو از جلو چشام دور شو.
سبحان.
بي معرفت بوده.
بي معرفت بوده. - سبحان.
نامرد اشغال عوضي کثافت مرضx-(
mp3 player شوکر
من وآريکان
0 امتیاز
0 برگزیده
158 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
من وآريکان عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top