شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ يکي از بزرگترين دو راهي هاي زندگي اينه که نميدوني درِ شيشه اي مقابلت رو بايد بکشي يا فشار بدي !!!!؟؟؟؟
اسپايکا
منم همين مشکلو دارم : )
ساعت ویکتوریا
من وآريکان
0 امتیاز
0 برگزیده
158 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
من وآريکان عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top